×
×

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ Aşağıda yer alan maddeler, HOSTAZOR ve taahhüt şartlı kampanyaları kabul eden müşteriler arasında geçerlidir.

MADDE 1)- TARAFLAR : HOSTAZOR İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KAMPANYADAN FAYDALANAN MÜŞTERİLER

MADDE 2)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : 12 Ay boyunca geçerlidir.

MADDE 3)-TAAHHÜT BAŞLAMA TARİHİ : İlk sipariş tarihinde geçerli olmaya başlar.

MADDE 4)-GEÇERLİ ÖDEME BİRİMLERİ : TL & $ & €

MADDE 5)-YAPILACAK TAAHHÜTÜN KONUSU : Ürünler için belirlenen taahhüt süreli özel kampanyaların taahhüt koşulları ile devamlılığının ve karşılıklı sorumlulukların sağlanması.

MADDE 6)-DENEME SÜRESİ : Yoktur.

MADDE 7)- ÖDEME YÖNTEMLERİ : İlgili kampanyaya dair sağlanan fiyatlandırma için yapılacak olan ödemeler HOSTAZOR tarafından belirlenen ödeme yöntemleri ile tahsil edilecektir.

MADDE 8)- TAAHHÜT : İlgili müşterilerimiz taahhüt anlaşmalı kampanyalar ile birlikte kendilerine sunulan özel ve en uygun fiyatlarla taahhüt süresi boyunca hizmet alma hakkına ve ilgili hizmetleri eksiksiz olarak kullanma haklarına sahiptir. İş bu taahhüt anlaşması ile müşterilerimiz 12 ay boyunca onlar için belirlenen özel fiyatlandırma ve standartlarda hizmet almayı kabul ve teyit eder. Hizmetler firmamızın sunacağı teklife göre değişkendir. İlgili hizmetlerin 3. Şahıslara satışı yasaktır. Hizmetler sadece firmamız üzerinden firmamızın müşterilerine sağlanmaktadır. Taahhüt iptal bedeli , önceki dönemlerde kullanılan ürünün net fiyatı ile sunulan indirimli fiyatın arasında oluşan fark kadardır. 

MADDE 9)- ÜRÜNLER : HOSTAZOR’un sağladığı ürünlerde belirtilen standartlar ürün üzerinde yazan özellikler ile birebir uyumlu olmak zorunluluğundadır. Hizmetlerde herhangi bir kusur yada eksik olması durumunda müşterilerimizin firmamız ile iletişime geçmesi gerekir. İletişim kurulduktan 4 gün sonra ilgili sorun yada kusur düzeltilmezse hizmet için iade süreci geçerli olur. Bu bağlamda müşteriler taahhüt iptal bedeli ödemezler.

MADDE 10)- SORUMLULUKLAR : Zorunlu nedenlerden dolayı yaşanacak olan kusurlar ile ilgili firma müşterilerine bilgi vermek zorunluluğundadır. Hizmetlere dahil olan özelliklerde tüm detaylar birebir sağlanmak zorundadır. İlgili müşteriler hizmet alırken satış ve müşteri sözleşmesini kabul ettiğini beyan eden okudum ve kabul ediyorum seçeneğini işaretlediği için sözleşme yükümlülüklerini birebir yerine getirmek zorunluluğundadır. Sorumluluklar firma ve müşteri tarafında yerine getirilmezse sözleşme fesih edilebilir ve iade yada taahhüt bedeli yansıtılabilir.

MADDE 11)- ÜCRET : Hizmet bedeli tutarınca firma tarafından belirlenen ücrettir.

MADDE 12)- SON HÜKÜMLER :

12.1-Bu taahhüt sözleşmesinde yer almayan hususlarda Müşteri ve Satış Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

12.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

12.3-Hizmet süresince fatura dönemi dışında, gecikmiş ödemeler nedeniyle Hostazor fiyatlandırmaları değiştirmek ve indirim sözleşmesini feshetmek ile yükümlüdür..

12.4-Bu hizmet akdi vade tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve onaylandı olarak kabul edilir.